Jakub Kwiatkowski

z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Jednym z podstawowych zadań państwa jest zapewnienie społeczeństwu możliwości uprawiania sportu, niezależnie od statusu majątkowego czy pozycji społecznej. Problemem ostatnich lat był brak jasnej i klarownej koncepcji rozbudowy infrastruktury sportowej w Polsce. W tym celu został ogłoszony rządowy program: Moje Boisko – Orlik 2012, zakładający budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych w każdej gminie na terenie całego kraju.

Program ruszył w 2008 roku. Od tego czasu w całej Polsce powstało już 1285 obiektów, w których skład wchodzą nowoczesne boisko piłkarskie ze sztuczną trawą oraz boisko wielofunkcyjne. Kompleksy te wyposażone są także w sztuczne oświetlenie, szatnie i zaplecze socjalne. Do tej pory najwięcej boisk zostało otwartych w województwach wielkopolskim (142) i mazowieckim (117), a najmniej w województwach świętokrzyskim (26) i opolskim (21). Do końca tego roku powstaną 564 boiska. Oznacza to, że w grudniu w całym kraju będzie ponad 1800 orlików. Na starcie programu zakładaliśmy wybudowanie do 2012 roku 2012 orlików, a już dzisiaj możemy powiedzieć, że liczba boisk przekroczy 3000.

Ministerstwo Sportu i Turystyki nie ogranicza się jedynie do budowy obiektów, ale zależy nam, aby powstałe boiska tętniły życiem. Dlatego na orlikach wdrażamy również tzw. programy miękkie. Przykładem jest projekt Animator, w ramach którego na orlikach zatrudniani są trenerzy, bezpośrednio odpowiedzialni za właściwe funkcjonowanie danego obiektu. Ministerstwo dofinansowuje zatrudnienie przez gminę trenera animatora, które wynosi 1000 zł brutto miesięcznie, pod warunkiem zapewnienia przez samorząd kwoty wynagrodzenia co najmniej równej proponowanej przez nas kwocie dotacji. Kolejnym programem jest Akademia Orlika. W ramach akademii na 100 orlikach przez okres 10 miesięcy pod okiem wykwalifikowanych trenerów piłkarskie zajęcia będzie miało 3000 dzieci w wieku 6 – 8 lat. Najnowszym projektem, który wystartuje już na początku września, będzie ogólnopolski turniej piłkarski dla dzieci o Puchar Orlika. Finał imprezy odbędzie się 23 października na nowym stadionie Legii Warszawa. Szacuje się, że w tych rozgrywkach weźmie udział ponad 100 tysięcy dzieci.

Dwa lata po uruchomieniu projektu już dziś można powiedzieć, że program Moje Boisko – Orlik 2012 sprawdził się. Według statystyk prowadzonych przez animatorów przez jedno boisko przewija się miesięcznie średnio około 700 dzieci i młodzieży oraz ponad 300 osób dorosłych. Wynika z tego, że w sezonie każdego miesiąca z orlików korzysta ponad 1,3 miliona osób. Dzięki programowi Moje Boisko – Orlik 2012 został zmniejszony dystans, jaki dzieli Polskę od krajów europejskich. Przedsięwzięcie to umożliwia dzieciom, młodzieży, a także dorosłym – zarówno z dużych miast, jak i z małych miejscowości – dostęp do nowoczesnych obiektów sportowych.

łm