Rolnicy, którzy mają dobry pomysł na dodatkowe źródło dochodu z działalności pozarolniczej, powinni już teraz przygotować wniosek o przyznanie pieniędzy z programu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Nabór wniosków o przyznanie do 100 tys. zł i pokrycie do 50 proc. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczną już 24 sierpnia.

O pieniądze mogą się starać ci rolnicy lub ich domownicy, którzy już prowadzą działalność nierolniczą, oraz ci, którzy chcą taką działalność dopiero rozpocząć na terenach wiejskich. Pomoc obejmuje świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, a także dla mieszkańców.

Sfinansować można ponadto działalność związaną z prowadzeniem sprzedaży hurtowej lub detalicznej różnych produktów, takich jak maszyny i urządzenia rolnicze czy na przykład perfumy i kosmetyki.

Pieniądze można również przeznaczyć na inwestycje związane z działalnością turystyczną oraz ze sportem wypoczynkiem. Finansowaniem z programu obejmuje także przedsięwzięcia w dziedzinie przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych czy wytwarzania produktów energetycznych z biomasy.

Ponadto pomocą objęte są działania w zakresie rachunkowości, doradztwa oraz usług informatycznych. Środki mogą być wykorzystane na działalność aktywizującą mieszkańców obszarów wiejskich, np. poprzez inwestycje w organizację różnego rodzaju form opieki nad dziećmi.