LUDWIK KOTECKI, wiceminister finansów - Przygotowujemy restrykcyjny budżet. Właśnie wysłaliśmy do dysponentów limity wydatkowe z prośbą, by się do nich odnieśli. Założenia są restrykcyjne i tam, gdzie się da, chcemy zostawić wydatki na poziomie zeszłorocznym lub zmniejszyć ich wzrost poniżej 1 pkt proc., o którym mówi reguła wydatkowa.
ROZMOWA
GRZEGORZ OSIECKI:
Podwyżka VAT to jedyne lekarstwo na deficytowe zło, czy może rząd ma w zanadrzu radykalne, chirurgiczne cięcia w projekcie budżetu?
LUDWIK KOTECKI*:
Przygotowujemy restrykcyjny budżet. Właśnie wysłaliśmy do dysponentów limity wydatkowe z prośbą, by się do nich odnieśli. Założenia są restrykcyjne i tam, gdzie się da, chcemy zostawić wydatki na poziomie zeszłorocznym lub zmniejszyć ich wzrost poniżej 1 pkt proc., o którym mówi reguła wydatkowa.
Elastyczne wydatki budżetu będą dużo niższe niż ten 1 proc.?
Trochę niższe. O ile – trudno powiedzieć. Czekamy, jak dysponenci odniosą się do zaproponowanych limitów. Potem dopiero zostanie przygotowany projekt budżetu, który otrzyma rząd. Staramy się zamrażać wydatki administracyjne i na wynagrodzenia bądź bardzo mocno ograniczać ich wzrost.
Będzie blokada etatów w administracji?
Zobaczymy. W tej chwili sprawdzamy doniesienia medialne o jakimś nadzwyczajnym wzroście wydatków, związanym z przyrostem administracji. Taki duży przyrost – ok. 30 tys. etatów – faktycznie się w 2009 r. odbył, ale w sferze samorządowej, na co rząd w dzisiejszym stanie prawnym nie ma żadnego wpływu. Sądzę, że przydatne byłyby zmiany w prawie, które by ten wzrost ograniczyły. Inaczej mamy sytuację nielogiczną: rząd zaciska pasa, a podsektor samorządowy nie odczuwa tego, że sytuacja finansów publicznych takie zacieśnianie wymusza. Ale w administracji państwowej ograniczenia przydałyby się także. Lepiej chyba jest mieć mniejszy zasób urzędników, ale za to trochę lepiej wynagradzanych i zadowolonych ze swojej pracy, niż układ odwrotny i niezmotywowanych pracowników.
Skorzystacie z podpowiedzi ekonomistów, np. co do obcięcia zasiłku pogrzebowego?
Chcemy go obniżyć w przyszłym roku – mniej więcej o połowę. Dopasujemy jego wysokość do średniej unijnej. Nadal będzie dosyć wysoki – ok. 3,5 tys. zł. Dziś ten zasiłek jest bardzo wysoki i powoduje, że ceny usług pogrzebowych są bodaj najwyższe na świecie.
A co z becikowym? Ulgami prorodzinnymi?
Becikowe to 400 mln zł. Warto by mu się przyjrzeć, ale jego likwidacja nie załatwi sprawy finansów publicznych. Natomiast ulgi to faktycznie duża suma – ok. 6 mld zł – ale też przy okazji kwestia wspierania rodziny. Zmiana w tak poważnej kwestii musiałaby być poprzedzona poważną debatą.Gdzie jeszcze pojawią się oszczędności?
Będziemy przyglądać się bardzo szczegółowo wszystkim wydatkom, które nie wynikają z ustaw. A jest ich bardzo dużo, dalsze poszukiwanie oszczędności to cel na kolejne kilka tygodni.
Będzie odsztywnienie wydatków na wojsko?
Będzie Fundusz Obrony Narodowej. Wydatki w dłuższym okresie mają pozostać na poziomie 1,95 proc. PKB, ale w trudniejszych czasach będziemy wydawać mniej. Zaproponowaliśmy 6-letni cykl rozliczeń, bo taki mniej więcej jest okres trwania cyklu koniunkturalnego.
O ile wydatki na MON będą mniejsze od 1,95 proc. PKB w przyszłym roku?
Odpowiem za trzy tygodnie.
Kadencja Sejmu trwa cztery lata. Czy to nie rozmyje odpowiedzialności za finansowanie wojska?
Przyglądaliśmy się temu z ekonomicznego punktu widzenia. Cztery lata to zbyt krótki okres na takie rozliczenie. Mogłoby się okazać, że to okres gorszej koniunktury, i wtedy FON nie odegrałby swojej roli.
Ile pieniędzy w sumie chcecie zaoszczędzić?
Będziemy wiedzieli pod koniec sierpnia. Ale ten budżet będzie rygorystyczny. Musi taki być. W przyjętym przez rząd wieloletnim planie finansowym maksymalny deficyt został określony na 45 mld zł. Teraz robimy wszystko, by to osiągnąć, a jak się da, to go jeszcze trochę zmniejszyć.
I zapisać niższy w projekcie na przyszły rok? O ile: 2 – 3 czy raczej 4 – 5 mld zł?
Będziemy się starać, by to było kilka miliardów. Ale trzeba pamiętać, że ten mniejszy zapisany deficyt będzie poziomem maksymalnym, czyli wykonanie też będzie niższe – jak co roku.
*Ludwik Kotecki, wiceminister finansów