Przedsiębiorca powinien znać swoje uprawnienia podczas kontroli w jego firmie. Wówczas będzie mógł skutecznie przeciwdziałać, gdy kontrolerzy naruszą przepisy. Może się domagać też przerwania prowadzonych czynności, a nawet dochodzić odszkodowania, gdyby w wyniku kontroli poniósł szkodę.
W czasie wakacji nasilają się kontrole w firmach. Z powodu zagrożeń zatruciami gastronomię częściej kontroluje sanepid, a inspektorzy nadzoru budowlanego sprawdzają sezonowe prace prowadzone na świeżym powietrzu. W okresie największych upałów inspekcja pracy bada przestrzeganie przepisów bhp – w tym zapewnianie pracownikom bez ograniczeń zimnych napojów.

Kto może kontrolować

Przedsiębiorcę mogą skontrolować inspektorzy z ponad 40 organów kontroli oraz organów administracji publicznej, w tym m.in.: pracy, handlowa, sanitarna, ochrony środowiska, nadzoru budowlanego, ochrony roślin i nasiennictwa, ochrony środowiska, weterynaryjna, morska, transportu drogowego, kolejnictwa, a także regionalne izby obrachunkowe. Inspektorzy przeprowadzają kontrolę na zasadach określonych w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zasady i tryb prowadzenia niektórych inspekcji – na przykład sanepidu – mogą jednak wynikać z bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo z ratyfikowanych umów międzynarodowych.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie prawa ma przedsiębiorca podczas wakacyjnej kontroli w firmie.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej o:

- Upoważnieniu i legitymacji
- Uprawnieniach kontrolowanego
- Jak długo trwa kontrola