Zarząd Orlenu oczekuje, że zysk operacyjny w II kwartale 2010 r. wyniesie 1,1 mld zł. PKN odnotował wzrost sprzedaży detalicznej o 5 proc. i rafineryjnej o 8 proc. Firmie sprzyjał wzrostowy trend na rynku ropy, zaszkodziło osłabienie złotego.

– Ogólnie od strony operacyjnej dane wyglądają nieźle. Można zauważyć wyraźną poprawę modelowych marż w stosunku do poprzednich kwartałów i wyższe poziomy sprzedaży. Rafinerie na Litwie i w Czechach przerabiają o 10 i 28 proc. więcej ropy, co też jest poprawą w stosunku do ubiegłego roku – komentuje Szymon Araszkiewicz, główny analityk e-Petrol.pl.

Optymizmu władz Orlenu nie podziela Monika Karwasińska, analityk domu maklerskiego PKO BP.

– Moim zdaniem wyniki są dobre głównie dzięki wzrostowi sprzedaży detalicznej i rafineryjnej. Zysk operacyjny oraz saldo kosztów powinny się zrównoważyć. Ostateczny wynik będzie więc zależny głównie od tego, jaki zysk przyniesie Pol-komtel – uważa.

kk, gs