Jeśli jako przedsiębiorcy nie jesteśmy zadowoleni z wysokich cen prądu oferowanego przez lokalny zakład energetyczny, warto rozważyć odejście do tańszego sprzedawcy energii. W pierwszym kroku należy odszukać ostatnią fakturę za energię. Już z tej jednej faktury będzie można oszacować oszczędności wynikające ze zmiany sprzedawcy prądu na tańszego. Z kwoty rachunku dowiemy się też jak bardzo przepłacaliśmy za energię w ciągu ostatniego roku. W zależności od taryfy i regionu kraju, oszczędności z odejścia do nowego sprzedawcy energii mogą się różnić, ale zazwyczaj będzie to mniej więcej kwota tej jednej faktury. Czyli roczne koszty energii w firmie obniżamy o około 1/12.

Trzeba być zdecydowanym do działania

Sytuacja jest korzystna dla polskiego biznesu tylko w ograniczonym zakresie, gdyż pomimo tego co twierdzi Urząd Regulacji Energetyki zmiana sprzedawcy energii nie jest wcale prosta. Dlatego w okresie od 1 lipca 2007, gdy Prezes URE teoretycznie uwolnił rynek energii w Polsce, sprzedawcę energii zmieniło mniej niż 0.2% spośród 1.7 mln przedsiębiorców. Wynika to przede wszystkim z tego, że obniżanie kosztów zakupu energii w Polsce to trudne zadanie, z którym poradzić mogą sobie tylko naprawdę zdeterminowani przedsiębiorcy.

Z pomocą przedsiębiorcom przychodzą firmy doradzające przy wyborze tańszego sprzedawcy energii. Przykładem jest niezależny portal TotalMoney.pl, który oprócz porad oferuje również swoją bezpłatną porównywarkę cen energii. Firmy doradzają przedsiębiorcom bezpłatnie, gdyż otrzymują wynagrodzenie od nowych sprzedawców energii za pozyskanie nowych klientów. Co do zasady, cena energii jaką otrzyma klient pozyskany przez niezależnego doradcę i przez handlowca koncernu energetycznego jest taka sama a czasami oferty prezentowane przez porównywarkę mogą być nawet tańsze. Lepsze ceny energii uzyskają również klienci, którzy przedstawią nowemu sprzedawcy faktury za cały ostatni rok – widać na nich faktyczne zużycie i historię płatności.

>> Zmień dostawcę energii! Wypełnij formularz i zacznij oszczędzać!

Lokalny zakład energetyczny nadal ma obowiązki

Zmiana sprzedawcy energii oznacza, że klient otrzymuje nowe warunki cenowe na zużywaną w jego firmie energię. Natomiast dystrybutor energii, czyli lokalny zakład energetyczny, nadal będzie odpowiadać za ciągłość dostawy, naprawy i konserwacje sieci przesyłowej oraz odpowiednią jakość dostarczanej energii. Stawki za dystrybucję energii pozostają bez zmian i wynika to z ustawy prawo energetyczne. Wraz z odejściem do nowego sprzedawcy zmieniają się zatem wyłącznie ceny energii. Jeśli pracownik lokalnego zakładu energetycznego będzie sugerował coś innego, należy zanotować dane pracownika i skontaktować się z Rzecznikiem Odbiorców Paliw i Energii przy Urzędzie Regulacji Energetyki (rzecznik.odbiorcow@ure.gov.pl).