Bez reform ocena wiarygodności kredytowej Polski zostanie obniżona – ostrzega agencja ratingowa Standard & Poor’s w najnowszym raporcie o naszym kraju.
Agencja nie wierzy, aby przed wyborami parlamentarnymi w przyszłym roku rząd na poważnie zajął się redukcją deficytu budżetowego i powstrzymaniem narastania długu publicznego.

Standar & Poor’s daje Polsce dwa lata na uzdrowienie finansów. Potem grozi obniżeniem ratingu