Nierealne oczekiwania i słabe przygotowanie samorządów do realizowania projektów to główne powody zastoju w partnerstwie publiczno-prywatnym.
Chociaż samorządy ogłaszają coraz więcej projektów PPP, liczba realizowanych przedsięwzięć wciąż jest niewielka. Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego policzyło, że w 2009 roku podmioty publiczne ogłosiły 41 projektów PPP, 16 postępowań zostało unieważnionych, 21 jest w trakcie negocjacji z zainteresowanymi partnerami, a zaledwie w dwóch przypadkach podpisano umowy z partnerami prywatnymi.
– Przyczyn niepowodzeń jest kilka – mówi Wadim Kurpias, odpowiedzialny za projekty infrastrukturalne i PPP w CMS Cameron McKenna. Eksperci wskazują głównie na niewystarczające przygotowanie realizacji projektów PPP po stronie publicznej. Nie bez znaczenia jest także to, jakie projekty wybierane są do realizacji.