IWONA SROKA o obowiązujących od 31 maja 2010 r. zmianach w systemie gwarantowanych rozliczeń - KDPW_CLEARPOOL pełni funkcję tzw. gwaranta rozliczeń transakcji. Jego głównym zadaniem jest wspieranie płynności rozliczeń transakcji zawartych na rynku regulowanym w razie niewypłacalności jednego z uczestników – banku lub domu maklerskiego.
ROZMOWA
URSZULA WRÓBLEWSKA: