"Czynnikiem psychologicznym wspierającym złotego podczas dzisiejszej sesji był udany debiut na giełdzie PZU, a kilkunastoprocentowy wzrost świadczy o tym, iż walory tej spółki cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. W najbliższym czasie inwestorzy zagraniczni będą prawdopodobnie w dalszym ciągu dodawać akcje PZU do swoich portfeli, co będzie tworzyć presję aprecjacyjną w notowaniach polskiej waluty. Z czynników krajowych za umocnieniem złotego przemawiała również dzisiejsza udana aukcja polskich 5-letnich obligacji" - powiedział analityk TMS Brokers, Tomasz Regulski.

Złotemu w ostatnich godzinach służyła ponadto poprawa nastrojów inwestycyjnych na parkietach Starego Kontynentu, po tym jak Hiszpania przedstawiła plan cięć wydatków budżetowych. Inwestorzy pozytywnie ocenili ten plan. Zakłada on dodatkowe oszczędności na poziomie 15 mld euro w 2010 i w 2011 r. Po jego publikacji zwyżkował kurs euro/dolara, ale wzrost ten wyhamował jednak już w pobliżu 1,2740. Później obserwowaliśmy umiarkowany spadek.

"Takie zachowanie notowań eurodolara świadczy o tym, iż nie posiada on obecnie potencjału do większego wzrostu. Dzisiaj poznaliśmy też z Eurolandu wstępne dane o PKB w I kw., a ponieważ były one zgodne z prognozami, to nie wpłynęły na notowania euro/dolara. Gospodarka strefy euro w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku wzrosła o 0,2% kw/kw. i wynik ten na tle tempa rozwoju Stanów Zjednoczonych w tym samym czasie wygląda dość słabo. Porównanie danych z tych dwóch gospodarek wciąż przemawia za zniżką kursu euro" - podsumował Tomasz Regulski.

W środę po godz. 17:20 za jedno euro płacono 3,9745 zł, a za dolara 3,1418 zł. Kurs euro/dolar wynosił 1,2651.

We wtorek, ok. godz. 17:40 jedno euro kosztowało 4,0163 zł, a dolar 3,1566 zł. Euro/dolar kwotowany był na 1,2730. Rano, po godzinie 09:30 za jedno euro płacono 4,0433 zł, a za dolara 3,1773 zł. Kurs euro/dolar wynosił 1,2731.