Obniżenie deficytu sektora finansów publicznych, reforma systemu emerytur mundurowych, wprowadzenie budżetu zadaniowego - sprawdź jakie pomysły na reformę finansów publicznych mają partie polityczne

Platforma Obywatelska

● Ustawowe ograniczenie wprowadzające tzw. regułę wydatkową, zgodnie z nią wydatki budżetu państwa rok do roku nie będą mogły wzrastać więcej niż o 1 proc. plus inflacja. Ma to obniżyć deficyt sektora finansów publicznych do poziomu 3 proc., co będzie jednoznaczne ze spełnieniem kryteriów umożliwiających wejście do mechanizmu ERM 2. Już wiadomo, że w 2010 r. wzrost wydatków będzie większy niż 1 proc.

● Reguła budżetowa – zgodnie z nią wydatki budżetu państwa mają rosnąć wolniej niż PKB. Ma to zabezpieczyć w budżecie państwa środki, które będzie można spożytkować w czasach mniejszego wzrostu PKB czy kryzysu gospodarczego.

● Reforma systemu emerytur mundurowych oraz rolniczych miałaby w perspektywie kilkudziesięciu lat przynieść nawet kilkanaście miliardów zł oszczędności.

Prawo i Sprawiedliwość

● Planowanie deficytu budżetowego na poziomie maks. 2,5 proc. PKB.

● Relacja państwowego długu publicznego względem PKB brutto mogłaby osiągnąć poziom 55 proc. (obecnie jest w okolicach 50 proc.).

● Możliwość powiększania długu publicznego, jeżeli wydatki te będą poprawiały warunki wzrostu PKB.

● Wprowadzenie budżetu zadaniowego.

Sojusz Lewicy Demokratycznej

● Do czasu zakończenia kryzysu finansowego wydatki państwa rok do roku nie powinny rosnąć więcej niż o poziom inflacji.

● Deficyt budżetowy powinien spełniać normy ERM 2 czyli nie przekraczać 3 proc. PKB.

● Nadwyżka budżetowa wynikająca ze wzrostu PKB powinna być przeznaczana w 1/3 na spłatę długu publicznego, a w 2/3 na rozwój nowoczesnych technologii, które przyciągałyby inwestorów i stymulowałyby wzrost gospodarczy.