Obniżenie deficytu sektora finansów publicznych, reforma systemu emerytur mundurowych, wprowadzenie budżetu zadaniowego - sprawdź jakie pomysły na reformę finansów publicznych mają partie polityczne

Platforma Obywatelska