"Pierwsze notowanie akcji PZU na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie planowane jest na 12 maja br. W najbliższych dniach PZU planuje złożyć do zarządu GPW wnioski o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji spółki" - czytamy w komunikacie.

Na akcje PZU zapisało się ponad 250 tys. inwestorów indywidualnych, a zapisy wśród inwestorów instytucjonalnych zakończyły się dziewięciokrotną nadsubskrypcją. Wśród inwestorów 59% stanowią krajowi, a 41% - zagraniczni. W ofercie wzięły udział instytucje działające na trzech kontynentach, w tym największe światowe fundusze emerytalne oraz fundusze suwerenne i uniwersyteckie.

Ostatecznie oferta PZU objęła 29,9%, a nie - jak wstępnie planowano - 21,9% akcji ubezpieczyciela. Jej wartość wyniosła ok. 8,07 mld zł i była najwyższa w historii polskiego rynku kapitałowego.