Cena sprzedaży akcji PZU dla inwestorów instytucjonalnych została ustalona na poziomie 312,5 zł, czyli na takim samym, jak dla inwestorów indywidualnych i dla osób uprawnionych - poinformowało PZU.

Ostateczna cena sprzedaży akcji PZU jest równa ustalonej wcześniej na potrzeby zapisów dla inwestorów indywidualnych cenie maksymalnej. Jest to także górny pułap wyznaczonego wcześniej przedziału cenowego akcji PZU, który dla inwestorów instytucjonalnych wynosił 283,5 - 312,5 zł.

PZU poinformowało również, że inwestorzy instytucjonalni obejmą 18 mln 686 tys. 817 akcji PZU, indywidualni 7 mln 058 tys 582 akcji, a osoby uprawnione 73 tys. 938 akcji ubezpieczyciela.

Ostateczna liczba akcji sprzedawanych w ofercie wynosi 25 mln 819 tys 337, z czego spółka celowa Kappa sprzeda 12 mln 866 tys 492 akcje, Eureko 8 mln 635 tys. 230 akcje, a Skarb Państwa 4 mln 317 tys. 615 akcji.

W czwartek zakończyła się budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, a przyjmowanie zapisów w tej transzy ma odbywać się od 30 kwietnia do 5 maja.

Minister skarbu Aleksander Grad zapowiedział wcześniej, że 7-8 maja zostanie podany termin debiutu PZU na giełdzie. W prospekcie informowano, że debiut nastąpi do 14 maja.

Minister skarbu informował też, że w transzy inwestorów indywidualnych zapisy na akcje PZU złożyło ponad 250 tysięcy osób, a średni zapis dokonany przez inwestora opiewał na 28 akcji. W transzy tej nie było potrzeby przeprowadzania redukcji zleceń.