Urząd Komunikacji Elektronicznej planuje 1 stycznia 2011 roku obniżkę stawek za zakańczanie połączeń głosowych w sieciach mobilnych do 3,2 eurocenta - podała UKE w komunikacie. Obecnie stawki MTR wynoszą 16,77 groszy, czyli 4,3 eurocenta.

"Z uwagi na efekty kryzysu światowego, które są widoczne na polskim rynku telekomunikacyjnym, prezes UKE odstąpił od obniżki stawek MTR w styczniu 2010 roku. Ten sam powód, jak również konieczność przeprowadzenia wymaganych przez ustawę procedur, leżą u podstaw odstąpienia od zmiany MTR w lipcu 2010 roku" - napisano.

"Dopiero dokładna analiza i weryfikacja uzasadnień kosztowych, które zostaną przez MNO przedstawione w kwietniu br. pozwoli na ustalenie dokładnej wysokości stawki MTR, ale z uwagi na czasochłonność tych analiz nastąpi to od dnia 1 stycznia 2011 roku. Równocześnie z analizą kosztów operatorów, prezes UKE analizuje i będzie analizować przez cały 2010 rok koszty zakańczania połączeń w sieciach komórkowych na pozostałych rynkach europejskich. Obecnie Prezes UKE szacuje na podstawie obserwacji tendencji europejskich, że stawka MTR powinna kształtować się od dnia 1 stycznia 2011 r. na poziomie 3,2 eurocenta za minutę" - dodano.

Ostatnia obniżka MTR-ów miała miejsce na początku lipca 2009 roku. Stawki te wynoszą obecnie 16,77 groszy za minutę.

UKE podał w piątek harmonogram prac w zakresie asymetrii stawek MTR

Ubiegłoroczne obniżki MTR-ów według wcześniejszych szacunków operatorów mobilnych miały zmniejszyć ich przychody o 2-2,5 mld zł.

UKE podał w piątek harmonogram prac w zakresie asymetrii stawek MTR. Od 31 marca do 30 kwietnia 2010 roku planowane są konsultacje środowiskowe. 31 maja 2010 roku UKE ma podać ostateczne stanowsko w zakresie regulacji asymetrii MTR.

W 2012 roku planowany jest koniec prac nad modelem bottom-up kalkulującym przyrostowe koszty usługi zakańczania połączeń w sieciach komórkowych.