Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) zmienił umowę o połączeniu sieci między Polską Telefonią Cyfrową (PTC - operator sieci Era) a PTK Centertel (Orange), obniżając stawki z tytułu zakańczania połączeń głosowych w publicznej ruchomej sieci telefonicznej PTC (stawka MTR), poinformował urząd na swojej stronie internetowej.

Zgodnie z decyzją prezesa UKE, opłata należna PTC, wnoszona przez PTK Centertel za minutę połączenia wychodzącego z sieci ruchomej PTK Centertel do sieci ruchomej PTC wynosi:

- do dnia 30 czerwca 2009 r. 0,2162 zł/min w okresie taryfikacyjnym T1, T2 i T3;

- od dnia 1 lipca 2009 r. 0,1677 zł/min w okresie taryfikacyjnym T1, T2 i T3.

"Ze względu na wystąpienie przypadku wyjątkowego i powodującego bezpośrednie i poważne zagrożenie zarówno dla konkurencyjności, jak i dla interesów użytkowników, prezes UKE wydając tę decyzję zdecydował się skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 17 Prawa telekomunikacyjnego i odstąpił od przeprowadzania postępowania konsultacyjnego, określając okres obowiązywania niniejszej decyzji do dnia 10 września 2009 r." - czytamy w komunikacie.