Zdaniem deweloperów i pośredników zaczyna brakować małych mieszkań, do 50 mkw. Wiosna przyniesie prawdopodobnie ożywienie na rynku i braki mogą być jeszcze bardziej odczuwalne. Już obecnie czas, w jakim można dostać kredyt, staje się dla wielu osób głównym parametrem przy podejmowaniu decyzji o wyborze banku. Niejednokrotnie uzyskanie pożyczki w krótkim czasie to jedyna możliwość dokończenia transakcji, bo w przeciwnym wypadku można stracić wpłaconą zaliczkę.

Wspólnie z Home Broker Doradcy Finansowi postanowiliśmy sprawdzić, w których bankach procedura związana z ubieganiem się o kredyt zajmuje najmniej czasu. Nasze zestawienie powstało na podstawie opinii doradców. Oceniali oni czas rozpatrywania wniosków w poszczególnych bankach, klasyfikując je jako szybkie (od momentu złożenia kompletu dokumentów do wypłaty środków – do dwóch tygodni), średnie (od 15 dni do miesiąca) i wolne (powyżej miesiąca). Po zsumowaniu wyników i odrzuceniu banków o stosunkowo niskiej liczbie wskazań otrzymaliśmy ranking według szybkości załatwiania wniosków.

– Bankiem, który pod tym względem działa najsprawniej, jest ING BSK – mówi Katarzyna Siwek z Home Broker Doradcy Finansowi.

Ponad 60 proc. doradców twierdzi, że kredyt można w nim otrzymać w ciągu dwóch tygodni.

– Udzielenie kredytu zajmuje nam od trzech do dziesięciu dni. Ten okres może się jednak wydłużyć, szczególnie w takim okresie jak teraz, gdy wniosków jest wiele – mówi Piotr Utrata z ING BSK.