W tym roku rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności bezpośrednich, a także innych płatności, takich jak dopłata do gospodarowania na terenach górskich (tzw. ONW), rolno-środowiskowa i na poprawę dobrostanu zwierząt oraz innych płatności uzupełniających, wypełniają tylko jeden formularz - poinformował Departament Komunikacji Społecznej ARiMR.

Według Agencji, wprowadzenie jednego formularza wniosku dla 10 różnych rodzajów płatności jest ułatwieniem dla rolników. Nie muszą teraz oni wielokrotnie podawać tych samych danych i występować do Agencji z osobnymi wnioskami o przyznanie różnych dopłat.

Do ponad 1,3 mln rolników trafiły już tzw. wnioski spersonalizowane. Są to dokumenty częściowo wypełnione przez Agencję, na podstawie danych zawartych we wnioskach złożonych w ubiegłym roku. Osoby, które nie ubiegały się o dopłaty w 2009 r. (np. przejęły lub kupiły niedawno gospodarstwo) powinny zwrócić się o formularz wniosku do swojego biura powiatowego. Formularz jest też dostępny na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikiem graficznym należy złożyć we właściwym biurze powiatowym Agencji albo przesłać pocztą najpóźniej do 17 maja br. Przepisy dopuszczają złożenie wniosku po tym terminie, ale nie później niż do 11 czerwca 2010 r. i w takim wypadku, za każdy dzień roboczy opóźnienia, należna rolnikowi kwota płatności będzie obniżana o 1 proc.

Agencja zwraca uwagę na poprawność wypełnienia wniosku. Rolnicy wypełniając go powinni postępować zgodnie z instrukcją, którą dostali wraz z wnioskiem. Jest to szczególnie ważne, gdyż zmienił się druk wniosku, pojawiły się nowe dopłaty specjalne oraz nastąpiły zmiany w krajowych uzupełniających płatnościach obszarowych.

Po raz pierwszy rolnicy mogą starać się o dopłaty do roślin strączkowych i motylkowatych. W kilku województwach przysługują rolnikom dotacje do chowu krów i owiec oraz dopłaty do prowadzenia upraw zagajników drzew takich jak: brzoza, topola czy wierzba. Rolnicy, którzy chcą skorzystać z takich dopłat muszą we wnioskach zadeklarować tak wykorzystywane grunty, jako odrębne działki rolne.