Taką możliwość dają nowe unijne przepisy, które pozwalają na wykorzystanie 10 proc. środków przeznaczonych na dopłaty bezpośrednie na tzw. specjalne wsparcie dla wybranej produkcji. W Polsce będzie to hodowla krów, owiec oraz uprawa roślin strączkowych i motylkowych.

Na ten cel będzie przeznaczone 40,8 mln euro rocznie, w tym 10,8 mln euro trafi do producentów roślin strączkowych i motylkowych, 28,5 mln euro jako dopłata do hodowli krów oraz 1,5 mln euro - do hodowli owiec.

Projekt ustawy przewiduje, że pieniądze otrzyma rolnik, który ma nie więcej niż 10 krów starszych niż 3 lata lub co najmniej 10 owiec owiec starszych niż 1,5 roku.

Dopłaty mają zapobiec ograniczeniu produkcji przez gospodarstwa rolne i zachować obecne miejsca pracy i źródła utrzymania. Projekt przewiduje, że pomoc finansowa będzie przeznaczona dla rolników z rejonów typowo rolniczych o największym rozdrobnieniu gospodarstw - z województw południowo-wschodniej Polski.

Stawka płatności do jednej krowy wyniesie ok. 142,5 euro; do owcy - ok. 30 euro.

Dotacje do roślin strączkowych (np. fasoli) i motylkowych (m.in. koniczyny) mają poprawić opłacalność produkcji. Miałyby też zachęcić rolników do wykorzystywania tych roślin do karmienia zwierząt, co ograniczyłoby stosowanie pasz z soją genetycznie modyfikowaną. Według szacunków, dopłata wyniesie ok. 60 euro do hektara.

Projekt uchyla przepisy, które przewidywały dopłaty do roślin energetycznych. Z ich wprowadzenia wycofała się UE. Nie będzie także pomocy de minimis dla upraw rzepaku oraz dopłat uzupełniających do produkcji chmielu.

W projekcie zmieniono również niektóre przepisy dotyczące ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Zmiany dotyczą definicji: gospodarstwa rolnego, rolnika, działki rolnej. Są one wynikiem dostosowania do prawa unijnego.

Posłowie podczas pierwszego czytania wnieśli poprawki o charakterze doprecyzowującym. Teraz projekt trafi do drugiego czytania. Ustawa ma wejść w życie 15 marca.