Produktem, który w łatwy sposób pozwala zwiększyć płynność finansową firmy, jest kredyt w rachunku bieżącym, udzielany na finansowanie potrzeb związanych prowadzoną działalnością gospodarczą. Wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie m.in. na podstawie obecnej i przewidywanej kondycji finansowo-ekonomicznej Klienta. Bank z jednej strony powinien zadbać o to, aby Klient nie miał kłopotów z obsługą zadłużenia, ale jednocześnie, żeby przyznany kredyt zapewniał wystarczające środki na prowadzenie działalności i zachowanie płynności finansowej. Kredyt ma charakter odnawialny i zapewnia możliwość zadłużania się do wysokości przyznanego limitu w okresie obowiązywania umowy. Każdy wpływ środków na rachunek powoduje zmniejszenie zadłużenia Klienta. Kredyt w rachunku to bardzo wygodne rozwiązanie, zapewniające szybki dostęp do dodatkowych środków. Dosyć podobnym rozwiązaniem jest kredyt rewolwingowy. Funkcjonowanie produktu jest praktycznie identyczne jak kredytu w rachunku bieżącym, a jednocześnie pozwala Klientowi dokładnie widzieć, jak następuje wykorzystanie kredytu, gdyż jego ewidencja przebiega na oddzielnym rachunku kredytowym.

Warto także przyjrzeć się innym propozycjom finansowania, takim jak leasing czy faktoring, które szczególnie w obecnych czasach wydają się bardzo ciekawą alternatywą dla finansowania działalności bieżącej czy zakupów środków trwałych, przy tym nie wpływają negatywnie na bilans Klienta.

Z leasingu mogą korzystać niemal wszystkie firmy, bez względu na specyfikę prowadzonej przez nie działalności. Pozwala na pozyskanie przedmiotu leasingu w zamian za ustalony czynsz, czyli ratę leasingową. Firma leasingowa załatwia wszelkie formalności związane z rejestracją i ubezpieczeniem przedmiotu leasingu. Leasing to zdecydowanie ciekawa alternatywa dla Klientów, którzy planują pozyskać środki trwałe, ze względu na szybką procedurę przyznawania, a także płynące korzyści podatkowe dla przedsiębiorcy.

Faktoring jest kolejnym rozwiązaniem poprawiającym płynność finansową firmy. Możliwość przeniesienia ryzyka braku spłaty należności z Klienta na Bank znacząco zwiększa poziom bezpieczeństwa współpracy z dotychczasowymi, jak również nowymi partnerami handlowymi. Poprawia także struktury bilansu i usprawnia zarządzanie należnościami. Faktoring jest nie do przecenienia zwłaszcza dla małych firm, które często nie mają możliwości uzyskania finansowania kosztów produktu lub usługi, aż do momentu otrzymania zapłaty od kontrahenta. Sprawdza się w przypadku współpracy małej firmy z dużym podmiotami, które stosują długie terminy płatności, jak również w przypadku kooperacji z wieloma małymi partnerami, gdzie wpłata należności jest rozproszona i rozłożona w czasie. Faktoring niesie za sobą również dodatnią wartość „psychologiczną”, gdyż bardzo często kontrahent czuje się dużo bardziej zmobilizowany do dokonywania terminowych zapłat za faktury, niż w przypadku, gdy dostawca produktów nie korzysta z faktoringu.

Niezależnie od wielkości firmy – począwszy od mikroprzedsiębiorstw aż po wielkie korporacje, zachowanie płynności finansowej ma kluczowe znaczenie dla powodzenia działalności gospodarczej. Banki oferują szereg produktów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa – obecnie już nawet najmniejsze firmy mogą korzystać z takich instrumentów jak leasing czy faktoring, wcześniej zarezerwowanych dla większych podmiotów.