Ubezpieczyciele sprawdzą, czy kierowcy nie zataili informacji o wypadkach przy zakupie OC i AC. Obecnie sprawcy kolizji uciekają przed podwyżkami składek do innych firm ubezpieczeniowych. Jeśli klient podał nieprawdę, będzie mu grozić dopłata do polis komunikacyjnych.
Ubezpieczyciele chcą pozyskiwać informacje o klientach z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jego bazy zawierają dane o liczbie szkód spowodowanych przez kierowców. Wprawdzie już teraz ubezpieczyciele sprawdzają, czy klient wyrządził jakieś szkody, ale dopiero po spowodowaniu przez niego wypadku. Teraz chcą to robić tuż po zawarciu umowy OC czy AC po to, aby móc zażądać od kierowcy powodującego wypadki wyższych składek.

Najpierw pilotaż