Bez ubocznych efektów

Specjaliści od zgazowania plazmą oceniają, że dzięki temu procesowi pozyskujemy nawet osiem razy więcej energii w niż jest jej potrzeba do utylizacji odpadów. Jednak głównym argumentem, który przemawia do władz samorządowych oraz kombinatów przemysłowych, jest możliwość pozbycia się szkodliwych odpadów.

– Głównym atrybutem zgazowania plazmą jest możliwość pomocy środowisku – mówi Chris Craft, członek władz hrabstwa St. Lucie.

Warto zauważyć, że gaz syntetyczny powstały w wyniku procesu zawiera śladowe ilości dioksyn i furanów, nie ma innych (poza żużlem) ubocznych efektów spalania. Dodatkowo, praca pochodni plazmowych odbywa się w bardzo wysokich temperaturach, które znacząco ograniczają emisję szkodliwych substancji do atmosfery, a podczas oczyszczania syngazu usuwane są takie substancje. jak siarka czy chlorowodór. Wyłapywany jest także dwutlenek węgla, co przyczynia się do ograniczenia emisji tego gazu cieplarnianego.

Jak przebiega zgazowanie plazmą

Zgazowywanie przy użyciu plazmy odbywa się w temperaturze ok. 5 tys. st. C. Proces ten przekształca odpady do czystej postaci gazu syntetycznego i ciepła, które mogą być wykorzystane do produkcji energii elektrycznej. Proces konwersji odpadów nie powoduje emisji szkodliwych gazów do atmosfery. W 2008 roku Unia Europejska oficjalnie zakwalifikowała gazyfikację plazmą jako proces odzyskiwania odpadów.