GUS szacuje, że w zeszłym roku PKB wzrósł o 1,7 proc., wobec szacunków rynku 1,6 proc. W 2008 r. Polska zanotowała wzrost na poziomie 5 proc.

"Jest to ewidentny spadek naszego rozwoju gospodarczego. Oczywiście na tle innych państw europejskich możemy pokazywać multimedialne prezentacje Polski na zielono, ale to nie zmienia faktu, że nie wykorzystujemy swojego potencjału gospodarczego, który niewątpliwie mamy" - powiedział Sadowski. Według niego, Polska może się rozwijać przynajmniej na poziomie 5 proc.

Zdaniem eksperta, wolniejszy rozwój powoduje zwiększanie dystansu między Polską a krajami starej Unii. "To nie pozwala nam w dającym się przewidzieć czasie zniwelować tych różnic" - dodał.

Według niego, rozwój Polski jest hamowany przez biurokrację i bariery administracyjne. "Podejrzewam, że w tym roku lepiej nie będzie, ponieważ w otoczeniu podatkowym, administracyjnym, regulacyjnym nie stało się nic, co by uwalniało potencjał polskiej gospodarki" - powiedział.