Zdaniem przedsiębiorców, biurokracja w naszym kraju z roku na rok jest coraz większa i zjawisko to będzie się pogłębiać - informuje "Rzeczpospolita".

71 proc. pracowników małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce uważa, że biurokracja jest obecnie większa niż kilka lat temu, 67 proc. z tej grupy nie widzi szans na poprawę. Badania na zlecenie Centrum im. Adama Smitha przeprowadził Maison Institute.

Zatrudnienie w administracji publicznej wzrasta systematycznie od 2005 r.

Tymczasem zatrudnienie w administracji publicznej wzrasta systematycznie od 2005 roku. W 2010 roku mieliśmy w kraju blisko milion urzędników (997 034 tys.). Mimo to 45 proc. badanych uważa, że nie skrócił się czas załatwiania spraw urzędowych, zaś 32 proc., że będzie jeszcze gorzej.

Centrum im. Adama Smitha zaleca likwidację delegatur rządowych i większości agencji

Centrum im. Adama Smitha przedstawiło propozycje, jak ograniczyć administrację publiczną w Polsce. Zaleca likwidację delegatur rządowych i większości agencji (poza tymi, do których powołania Polska zobowiązała się w umowach międzynarodowych). Kolejnym krokiem miałyby być zmiany strategiczne, jak zlikwidowanie powiatów czy stworzenie jednego organu zajmującego się poborem podatków.