Wyjaśnił, że zmiana dotycząca sytemu emerytalnego w zakresie związanym z funkcjonowaniem OFE nie będzie przesądzona w tym programie. Rostowski powiedział, że program będzie dotyczył innych aspektów systemu emerytalnego, także tych elementów wzmacniających finanse publiczne. "Debata dotycząca tych kwestii () jest obecnie niewystarczająco dojrzała, żebyśmy mogli do tego programu te rozstrzygnięcia wprowadzić" - powiedział minister.

Poinformował, że termin wprowadzenia zmian zostanie uzgodniony z koalicjantem. "Intencją jest, żeby wszystko co będzie w programie, mogło być wprowadzone w życie (...) do końca kadencji" - wyjaśnił.

"Od 2011 r. wprowadzona ma zostać reguła wydatkowa"

Szef resortu finansów powiedział, że od 2011 r. wprowadzona ma zostać reguła wydatkowa. Zmiany z tym związane będą widoczne w dwóch horyzontach. W pierwszym okresie, bardziej restrykcyjnym, który będzie trwał cztery lata, wzrost wydatków będzie oszczędny. Pierwsza część, bardziej restrykcyjna, będzie trwać do momentu, kiedy osiągniemy relację deficytu sektora finansów publicznych do PKB na poziomie 3 proc. lub poniżej.

Potem oszczędności będą bardziej łagodne. "Nie pozwolimy, żeby euforia wydatków, radosna twórczość w wymyślaniu nowych pozycji budżetowych po stronie wydatków, powróciła" - powiedział.

"Wszystkim będzie dużo trudniej"

"Wszystkim będzie dużo trudniej. Chodzi o to, żeby ministrom i resortom było trudniej, żeby obywatelom, podatnikom i naszym dzieciom w przyszłości, jak będą dorosłe, było łatwiej" - powiedział.

Pytany o datę wejścia Polski do strefy euro powiedział, że "nie będziemy teraz ustalali daty wejścia". Przypomniał, że premier Donald Tusk powiedział, iż 2015 rok jest realny. "Mamy wystarczająco innych spraw do uporządkowania () jak raz je uporządkujemy, będziemy mogli w odpowiedzialny sposób zastanowić się i skonstruować realny, efektywny plan przystąpienia do strefy euro w ciągu dwóch trzech lat" - powiedział Rostowski.