"Na liście spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego znalazło się 13 podmiotów. Są to: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie; Grupa Lotos spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku; Operator Logistyczny Paliw Płynnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku; Polski Koncern Naftowy Orlen spółka akcyjna z siedzibą w Płocku; Tauron Polska Energia spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach; PGE Polska Grupa Energetyczna spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie; PSE - Operator spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie; Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie; Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych 'Przyjaźń' spółka akcyjna z siedzibą w Płocku; Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych 'Naftoport' spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku; PKP - Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie; TP - Emitel spółka ! z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie; Inowrocławskie Kopalnie Soli 'Solino' spółka akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu" - czytamy w komunikacie.

CIR podał, że lista spółek powstała na podstawie kryteriów przewidzianych w ustawie z 3 czerwca 2005 r. o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego. "Wobec spółek umieszczonych na liście Skarb Państwa ma szczególne uprawnienia. Może np. zgłaszać sprzeciw wobec uchwały podjętej przez zarząd takiej spółki lub innej czynności prawnej, dotyczącej istotnej sfery jej działalności, np. rozporządzania majątkiem" - czytamy dalej.

Z listy spółek o specjalnym znaczeniu zostały wykreślone: Spółka BOT - Górnictwo i Energetyka SA z siedzibą w Łodzi, KGHM Polska Miedź SA z siedzibą w Lublinie, Telekomunikacja Polska SA z siedzibą w Warszawie, Exatel SA z siedzibą w Warszawie, Polkomtel SA z siedzibą w Warszawie.

Do listy spółek dopisano natomiast: Tauron Polska Energia SA z siedzibą w Katowicach, Polską Grupę Energetyczną SA z siedzibą w Lublinie (dawniej Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA z siedzibą w Warszawie).

"Przestanie obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów z 4 września 2007 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego"- głosi komunikat CIR.

Pod koniec marca minister skarbu Aleksander Grad informował, że nie będzie sprzedawał akcji KGHM, choć wykreślił tę spółkę z listy firm strategicznych.

Skarb Państwa posiada obecnie 41,79% akcji tej spółki.

Już na początku marca Grad deklarował, że KGHM nie zostanie sprzedany, gdyż w jego przypadku rząd podjął zobowiązanie polityczne o niekontynuowaniu prywatyzacji, a zobowiązań należy dotrzymywać.

Telekomunikacja Polska została, według MSP, wykreślona, gdyż pozostawanie tej spółki na liście budzi wątpliwości faktyczne i prawne

W marcu MSP podał, KGHM Polska Miedź została wykreślona, ponieważ według opinii Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej działa w sektorze nie mającym znaczenia z punktu widzenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, gdyż miedź nie jest surowcem strategicznym, a jej uzyskiwanie jest możliwe w oparciu o rynki wtórne.

MSP poinformował wówczas, że BOT - Górnictwo i Energetyka został wykreślony w związku z faktem, iż w 2007 r. 85% akcji tej spółki zostało wniesionych na podwyższenie kapitału zakładowego PGE Polska Grupa Energetyczna, która obok Tauron Polska Energia SA została wpisana na listę.

Telekomunikacja Polska została, według MSP, wykreślona, gdyż pozostawanie tej spółki na liście budzi wątpliwości faktyczne i prawne. Z kolei Exatel oraz Polkomtel zostały wykreślone, gdyż według opinii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie spełniają kryteriów określonych w art. 8 ust. 1 pkt 9. Spółki nie posiadają obecnie infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej przesyłanie sygnałów publicznej radiofonii i telewizji między nadawcą a siecią nadajników na obszarze obejmującym co najmniej 70% terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto obecność tych spółek na liście pozostaje bez związku z porządkiem lub bezpieczeństwem publicznym, a tym samym narusza przepisy ustawy oraz przepisy prawa wspólnotowego dotyczącego swobodnego przepływu kapitału.