Telekomunikacja Polska przekazała wczoraj Urzędowi Komunikacji Elektronicznej tzw. kartę równoważności. Dokument zawiera opis pakietu działań, które TP gotowa jest podjąć, by poprawić jakość obsługi konkurencyjnych firm, zwiększyć przejrzystość relacji z klientami hurtowymi i wyeliminować potencjalne przesłanki dyskryminacji konkurentów.

Działania te mają pozwolić uniknąć podziału na część hurtową i detaliczną, a rynkowi przynieść te same efekty. Podział kosztowałby TP 750 mln zł w ciągu pięciu lat. Koszt wdrożenia karty TP szacuje na 150-200 mln zł w ciągu dwóch lat. Czy UKE zdecyduje się na podział TP, czy zaakceptuje rozwiązania z karty, okaże się jesienią.