"W Polsce podstawą wzrostu gospodarczego są konsumpcja wewnętrzna i inwestycje. Dzięki temu możemy z większym spokojem patrzeć na to, co dzieje się na rynkach zewnętrznych" - powiedział Pawlak na dzisiejszej konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów.

Zdaniem wicepremiera, o stabilności polskiej gospodarki i systemu finansowego świadczą notowania na warszawskiej giełdzie. Przypomniał także, że "w systemie europejskim wszelkie instrumenty używane w operacjach finansowych muszą być ściśle zdefiniowane i poddane rygorom regulacyjnym" - powiedział Pawlak.

"Polskie banki dbają o odpowiednie zabezpieczenie udzielanych kredytów"

Pawlak uważa, że polskie banki dbają o odpowiednie zabezpieczenie udzielanych kredytów. "Parę miesięcy temu wprowadzono ostrzejsze kryteria, jeżeli chodzi o ocenę ryzyka kredytowego. Było to spowodowane m.in. tym, co dzieje się ostatnio na rynkach finansowych" - podkreślił wicepremier. Dodał, że wymagania stosowane przez banki są ostrzejsze w przypadku kredytów udzielanych w walutach obcych.

"Na naszym rynku sytuacja jest nieporównywalnie bezpieczniejsza niż na innych rynkach światowych" - podsumował Pawlak. Jego zdaniem, w ocenach na temat sytuacji ekonomicznej naszego kraju konieczna jest "większa rozwaga i spokój".