"W prognozach na 2009 rok oczekujemy dalszego spowolnienia europejskiej gospodarki" - powiedział szef resortu finansów.

Podtrzymał prognozę wzrostu gospodarczego na 2009 r. na poziomie 4,8 proc. PKB, pomimo zawirowań na rynkach finansowych "W tej chwili tej prognozy nie rewidujemy" - dodał.

"Polska w ERM2 w pierwszej połowie 2009 r."

Według Rostowskiego, kryzys finansowy w USA nie powinien zaszkodzić rządowym planom wejścia Polski do strefy euro.

"Mamy pełną determinację, by to (wejście Polski do strefy euro w 2011 roku) osiągnąć" - powiedział.

Jego zdaniem, przystąpienie naszego kraju do mechanizmu kursowego ERM2 powinno nastąpić w pierwszej połowie 2009 roku.

Przed zmianą lokalnej waluty na euro każdy kraj musi spełnić kryteria z Maastricht

Przed zmianą lokalnej waluty na euro każdy kraj musi spełnić kryteria z Maastricht. Inflacja nie może być wyższa niż 1,5 pkt proc. od średniej stopy inflacji w trzech krajach UE, gdzie była najniższa. Długoterminowe stopy procentowe nie mogą przekraczać więcej niż o 2 pkt proc. średniej stóp procentowych w trzech krajach UE o najniższej inflacji.

Ponadto dług publiczny nie może przekraczać 60 proc. PKB, a deficyt budżetowy - 3 proc. PKB. Moment wejścia do strefy euro poprzedza uczestnictwo w mechanizmie ERM2, gdy przez dwa lata dana waluta jest już związana z euro, a jej kurs może się wahać w stosunku do euro tylko o plus/minus 15 proc.

"Spowolnienie światowe paradoksalnie może ułatwić Polsce wypełnienie kryterium inflacyjnego"

Zdaniem ministra finansów, spowolnienie światowe paradoksalnie może ułatwić Polsce wypełnienie kryterium inflacyjnego.

"Wolniejszy wzrost gospodarczy, zmniejszy presję inflacyjną. Już teraz cena ropy w znaczący sposób spadła i to spowolnienie gospodarki światowej, które możemy przewidywać, będzie powodowało zapewne dalsze spadki cen surowców, co pozwoli z nadwyżką osiągnąć kryterium inflacyjne, z którym w ciągu tego roku mieliśmy największy problem" - powiedział.

"Z tego punktu widzenia będzie nam prawdopodobnie nieco łatwiej to kryterium spełnić" - dodał.

"Zmiana Konstytucji, potrzebna do wejścia do strefy euro, zyska aprobatę głównej partii opozycyjnej"

Rostowski wyraził przekonanie, że zmiana Konstytucji, potrzebna do wejścia do strefy euro, zyska aprobatę głównej partii opozycyjnej.

Jego zdaniem, obecnie nie ma potrzeby interwencji instytucji państwa.

"Po pierwsze, gdyby była potrzeba (interwencji) instrumenty są gotowe i są one gotowe już od dłuższego czasu. W ogóle nie przewiduję takiej potrzeby (interwencji). Te instrumenty są standardowe. Są to instrumenty NBP, które uruchamia się, gdy są problemy np. z płynnością w sektorze międzybankowym" - powiedział.

Według szefa resortu finansów, wpływ zawirowań za oceanem nie będzie w znaczący sposób odbijał się na wynikach polskiej gospodarki.

"Polska gospodarka jest jedną z najlepiej przygotowanych na trudne warunki na świecie"

Podkreślił, że "polska gospodarka jest jedną z najlepiej przygotowanych na trudne warunki na świecie". Zwrócił także uwagę na bardzo szybki wzrost PKB na poziomie 5,5 proc. w tym roku oraz "duży poziom równowagi makroekonomicznej".

Przystąpienie Polski do mechanizmu kursowego ERM2 powinno nastąpić w pierwszej połowie 2009 roku - powiedział minister finansów. Jego zdaniem, kryzys finansowy w USA nie powinien zaszkodzić planom wejścia Polski do strefy euro.