Co więcej możemy dla Ciebie zrobić drogi kliencie?

Od 1 stycznia 2010 roku weszła w życie Rekomendacja Związku Banków Polskich, określająca dobre praktyki w zakresie przenoszenia rachunków ROR w Polsce. Dzięki niej klienci indywidualni mogą liczyć na pomoc banków przy przeniesieniu rachunku z jednego do drugiego banku. Teoretycznie chcąc przenieść konto do innego banku, wystarczy wypełnić dwustronicowy formularz i przekazać go do banku, do którego zamierzamy przenieść nasze dotychczasowe usługi bankowe. Tak, usługi. Co to oznacza? W praktyce wszelkie nasze płatności stałe mogą zostać przeniesione do nowej instytucji. 

Jednak już na wstępnym etapie funkcjonowania tego mechanizmu zidentyfikowane zostały, z punktu widzenia klienta, pewne niedogodności – mianowicie należy precyzyjnie określić zakres usług, które mają zostac przeniesione, co w przypadku np. posiadaczy kredytów w rachunku może stać się barierą nie do ominięcia – czytaj uniemożliwiającą skuteczne przenosiny. 

Teoretycznie w przeciągu kilku dni roboczych, oczywiście nieodpłatnie powinniśmy stać się posiadaczami ROR w wybranym banku. Nowy bank poinformuje o nowym numerze rachunku klienta takie instytucje jak ZUS, Urząd Skarbowy czy też pracodawcę. Pozostaje jednak pytanie czy rzeczywiście klient bezpłatnie pożegna się ze starym bankiem?

Nie ma lunchu za darmo, czyli jednak płatne pożegnanie

Papier przyjmie wszystko. Ta stara maksyma ma swoje przełożenie również w sytuacji przenoszenia ROR w związku z rekomendowaną przez ZBP dobrą praktyką w przedmiotowym zakresie. Dlaczego sformułowana została teza o tym, że jednak przyjdzie nam uiścić opłaty związane z pożegnaniem się ze starym rachunkiem?
Po pierwsze w umowach o prowadzenie rachunku znajdują się zapisy traktujące o tym, że obowiązuje okres wypowiedzenia – najczęściej dwutygodniowy (tak jak na przykład w PKO Banku Polskim) – opłaty za prowadzenie konta pobierane sa najczęściej za rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu, po drugie do rachunku ROR wydawane są karty debetowe, dla których mechanizm pobierania opłat może być ustalony w cyklu rocznym (ponownie przypadek największego polskiego banku detalicznego prowadzącego najwięcej ROR-ów w naszym kraju), co oznacza, że zapłacimy pełną opłatę w wysokości 20 zł, a po trzecie możemy zostać obarczeni opłatą za zamknięcie rachunku, gdy czynność ta nastąpi np. w przeciągu pół roku od daty jego otwarcia - np. w Banku Pocztowym za taki „wybryk” przyjdzie nam uiścić opłatę sięgającą od 30 do 50 zł, a w Banku BPH (po połączeniu z GE Money Bank) jeżeli zamkniemy konto w ciągu trwania okresu oferty promocyjnej lub w ciągu roku od zakończenia promocji, obciążeni zostaniemy opłatą w wysokości 50 zł!