W Irlandii działalność gospodarczą można prowadzić w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (sole proprietorship, sole trader) lub w formie spółki.

Natomiast osoby fizyczne mogą prowadzić działalność gospodarczą na zasadzie samozatrudnienia.

Jak założyć firmę

W Irlandii pierwszy etap zakładania działalności to wybranie i dokonanie rejestracji nazwy firmy. Jeżeli na rynku irlandzkim funkcjonuje już podmiot o takiej samej nazwie, wniosek o rejestrację zostanie odrzucony. Weryfikacji nazw można dokonać dzięki stronie internetowej www.cro.ie/search. Zamieszczone są na niej nazwy firm, które funkcjonują już na rynku. Po takiej weryfikacji należy zarejestrować nazwę firmy w Company Registration Office (www.cro.ie). Następnie należy wybrać prawną formę przedsiębiorstwa i dokonać rejestracji w urzędzie rejestracyjnym (Companies Registration Office). Prawo irlandzkie wymaga także zarejestrowania działalności w urzędzie podatkowym (Revenue). Ponadto prowadzoną działalność trzeba ubezpieczyć oraz utworzyć firmowe konto bankowe.

Kolejnym obowiązkiem związanym z założeniem działalności gospodarczej jest zapewnienie wszystkich wymaganych dla określonego przedsiębiorstwa standardów jakości. Standardy te są różne w zależności od rodzaju zakładanej działalności.

Jednoosobowa działalność

Najprostszym sposobem zakładania działalności gospodarczej w Irlandii jest jednoosobowa działalność gospodarcza (sole proprietorship, sole trader). Formalności, jakich trzeba dopełnić przy zakładaniu tego typu działalności, ograniczone są do minimum.

W tym przypadku również istnieje obowiązek rejestracji w Companies Registration Office. Opłata wynosi 20 euro, jeżeli dokonuje się jej drogą elektroniczną. Jeżeli wniosek składamy osobiście, opłata wzrasta do 40 euro. Aby dokonać rejestracji, należy wypełnić formularz RBN1 (Registration of Business Name). Następnie należy zarejestrować firmę w urzędzie skarbowym, wypełniając druk STR lub TR1. Formularz ten jest dostępny na stronie internetowej www.revenue.ie.

Rozliczenie działalności gospodarczej następuje w PIT rocznym, a sama procedura zakładania jednoosobowej działalności jest niezwykle prosta. Należy jednak pamiętać, iż w tej sytuacji przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem prywatnym za ewentualne długi firmy, a podatek płaci się według stawek dla podatków od dochodów osobistych.

Firmy zarejestrowane w Irlandii mają obowiązek prowadzenia zapisów księgowych oraz obowiązek audytu. Ten ostatni polega na przeprowadzeniu badania bilansu przez zarejestrowanego audytora. Jeśli opinia audytora na temat badanego bilansu jest pozytywna, przedstawia on formalny raport w tej sprawie. Należy zaznaczyć, że audytorzy mają obowiązek zgłaszania wszelkich przypadków defraudacji, oszustw oraz podejrzeń takiego postępowania stwierdzonych w badanych raportach.

WAŻNE ADRESY INTERNETOWE

www.cro.ie/search - na tej stronie można sprawdzić, czy nazwa, którą wybraliśmy dla firmy, funkcjonuje już na rynku irlandzkim

www.cro.ie - za pośrednictwem tej strony internetowej można zarejestrować nazwę firmy

www.revenue.ie - na tej stronie dostępny jest formularz, którego wypełnienie jest konieczne, aby zarejestrować firmę w urzędzie skarbowym