"Pokonaliśmy ostatni krok, teraz będziemy integrować banki tak, aby zwiększać wartość dodaną dla wszystkich akcjonariuszy oraz dostarczać klientom jak najlepsze produkty i usługi" - powiedział cytowany w komunikacie Dmitri Stockton, prezes GE Capital Global Banking.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami do fuzji operacyjnej obu banków powinno dojść w I połowie 2010 roku. Bank określił jednorazowe koszty integracji na około 85 mln zł, a roczny wpływ synergii przed opodatkowaniem począwszy od 2012 roku na 240 mln zł, z czego 45 proc. pochodzić ma z synergii produktowych.

Według założeń strategii, do roku 2012 sieć dystrybucji połączonego banku składać się ma m.in. z 337 oddziałów własnych i 350 placówek partnerskich. Zgodnie z planem liczba aktywnych użytkowników bankowości internetowej wzrosnąć ma z 400 tys. w 2009 roku do planowanych 1,5 mln w 2012 roku.

BPH podał, że do 2012 roku połączony z GE Money Bankiem chce mieć 10 proc. udział w rynku kredytów dla segmentu MSP.

Na rynku detalicznym połączony bank chce mieć 11 proc. udział w segmencie kart kredytowych, 8 proc. udział w kredytach gotówkowych i 4 proc. udział w kontach osobistych oraz utrzymać 30 proc. udziału w segmencie kredytów ratalnych, a także 7 proc. udział w kredytach hipotecznych.

Połączony bank działa pod nazwą Bank BPH oraz marką, która od początku listopada została wprowadzona w Banku BPH.

Bank BPH dysponuje obecnie ponad 300 oddziałami własnymi oraz siecią placówek partnerskich i agencji uniwersalnych w całej Polsce.