Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła w stopy procentowe na niezmienionym poziomie, podał Narodowy Bank Polski w komunikacie.

Dziesięciu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów zgodnie oczekiwało utrzymania obecnie obowiązujących parametrów polityki pieniężnej w sierpniu. Ich zdaniem, jeszcze jedna podwyżki stóp nastąpi w październiku. Nie wykluczają jednak zaostrzenia polityki pieniężnej w dalszej przyszłości, by spełnić kryteria z Maastricht przed wejściem Polski do strefy euro.

RPP podwyższała stopy procentowe o 25 pb w kwietniu, czerwcu, sierpniu i listopadzie 2007 roku oraz w styczniu, lutym, marcu i czerwcu br. Obecnie główna stopa referencyjna wynosi 6,0%.