UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe w marcu br. w związku z podejrzeniem ograniczania przez spółkę konkurencji.

Jak wynika z ustaleń Urzędu, swoje produkty Plannja sprzedaje za pośrednictwem sieci odbiorców hurtowych na terenie całego kraju i z każdym z nich jest związana umową. Po analizie dokumentów zebranych w trakcie postępowania UOKiK uznał, że spółka ustaliła ze swoimi kontrahentami cenę odsprzedaży blachodachówek ostatecznym odbiorcom, a tym samym przedsiębiorcy przekroczyli dozwolone formy współpracy.

Decyzją UOKiK Plannja zapłaci ponad 80 tys. zł kary

Urząd, przy ustalaniu jej wysokości, wziął pod uwagę długi okres uczestnictwa w porozumieniu oraz fakt, że działania dotyczyły całego terytorium Polski. Uwzględnił też zaprzestanie przez spółkę stosowania praktyki oraz współpracę z Urzędem w trakcie prowadzonego postępowania.

UOKiK podjął też decyzję o nałożeniu łącznej kary 9 tys. zł na: QUEST z Bilczy, SAMSEL SERWIS z Myszyńca, DACH PROFIL z Warszawy, HI-HO z Warszawy, KIM-BUD z Pucka, TRANS-DACH z Kobyłki, BAT z Sierakowic, B.G.J. ze Zgierza oraz INWESTOR z Lublina.

Decyzja nie jest ostateczna - przedsiębiorcy mogą odwołać się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Jak podał UOKiK, zmowa cenowa należy do najcięższych naruszeń prawa antymonopolowego. Jej uczestnicy mogą zostać ukarani kwotą do 10 proc. ubiegłorocznego przychodu.