UOKiK za uczestnictwo w zmowie cenowej nałożył ponad 9,3 mln zł kary na Tikkurilę oraz 39 mln zł na Praktikera. Castorama, która o nielegalnym porozumieniu poinformowała Urząd, kary uniknęła.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel powiedziała na konferencji w środę, że gdyby Castorama nie zdecydowała się na współpracę z Urzędem, groziłaby jej kara 229 mln zł.

"Od kary odstąpiliśmy z uwagi na to, że Castorama dostarczyła dowody dotyczące wymiany danych o sprzedaży, ustalaniu wysokości cen. Spółka zaprzestała też udziału w porozumieniu, nie była inicjatorem, jak również nie nakłaniała do udziału w porozumieniu innych podmiotów" - powiedział.

Postępowanie w sprawie zostało wszczęte w grudniu 2006 roku

Dodała, że również spółka Tikkurila zdecydowała się na współpracę i dlatego kara nałożona na tę firmę jest połową tego, co dostałaby, gdyby nie zdecydowała się na współpracę z Urzędem. "Dowody, które dostarczyła, to m.in. oświadczenia pracowników tej firmy, którzy precyzyjnie opisali mechanizm funkcjonowania tego porozumienia" - podkreśliła.

Postępowanie w sprawie zostało wszczęte w grudniu 2006 roku. Z informacji zgromadzonych przez UOKiK wynika, że w latach 2000- 2006 firmy wspólnie ustalały poziom minimalnych detalicznych cen odsprzedaży farb i lakierów Tikkurila.

Początkowo porozumienie dotyczyło jedynie kilku produktów, z czasem ta liczba wzrosła do około 300 - wśród nich znalazły się takie marki jak: Jedynka, Beckers, Tikkurila czy Polifarb Dębica - poinformował UOKiK.