Poprawę koniunktury sygnalizuje 30 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 6 proc. (w ubiegłym miesiącu odpowiednio 32 proc. i 6 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

- Przedsiębiorstwa odnotowują nieco wolniejszy, od zgłaszanego w sierpniu, wzrost portfela zamówień i produkcji budowlano- montażowej. Przewidywania w tym zakresie na najbliższe trzy miesiące są mniej optymistyczne od formułowanych w sierpniu - podaje GUS.

"Bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych oceniana jest korzystnie, podobnie jak w sierpniu"

Spośród badanych przedsiębiorstw 30 proc., podobnie jak przed rokiem, planuje, że będzie prowadziło prace budowlano-montażowe za granicą. Ich prognozy wskazują na mniej znaczący wzrost portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku zagranicznym w porównaniu z przewidywaniami z sierpnia i września 2007.

- Bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych oceniana jest korzystnie, podobnie jak w sierpniu. Odpowiednie przewidywania są mniej optymistyczne od prognoz sprzed miesiąca. Wzrost cen realizacji robót budowlano - montażowych może być wolniejszy niż przewidywano w sierpniu. Również plany dotyczące zwiększenia zatrudnienia są ostrożniejsze od przewidywań sprzed miesiąca - ocenia GUS.