Zygmunt Solorz-Żak jest m.in. właścicielem większościowym telewizji Polsat, Invest Banku, Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Polsat oraz największej polskiej platformy cyfrowej - Cyfrowy Polsat. Ta ostatnia spółka uruchomiła w ostatnich miesiącach także usługi telefonii komórkowej.

Sferia świadczy usługi telekomunikacyjne, transmisji danych i dostępu do internetu.

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego prezes UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel ustaliła, że koncentracja nie przyczyni się do istotnego ograniczenia konkurencji, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku przez któregokolwiek z jej uczestników - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów z 2000 r., takie transakcje podlegają zgłoszeniu do UOKiK, jeżeli biorą w nich udział przedsiębiorcy, których łączne obroty w roku poprzedzającym przekroczyły 1ámld euro na świecie lub 50ámln euro w Polsce.