Ekspert PKO BP, Piotr Cirin odpowiada na pytania naszych czytelników
Pytanie czytelnika: Ile czasu trwa procedura przyznania kredytu hipotecznego dla firm i jaki jest koszt kredytu, przy wartości 200.000 PLN?

Procedura przyznania pożyczki hipotecznej dla małych i średnich przedsiębiorstw trwa maksymalnie do 10 dni roboczych pod warunkiem złożenia w naszym banku kompletu wymaganej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej firmy oraz przedmiotu zabezpieczenia. W toku przeprowadzanej analizy kredytowej bank może zwrócić się o przedstawienie również innych dokumentów, co może spowodować wydłużenie powyżej wskazanego terminu.

Na oprocentowanie pożyczki składa się:

- zmienna stawka referencyjna - dla waluty polskiej WIBOR 3M, oraz

- stała marża banku - jej wysokość jest uzależniona od okresu spłaty pożyczki oraz stosunku wartości nieruchomości do kwoty pożyczki.

Załóżmy, że wartości nieruchomości, która zostanie przedstawiona na zabezpieczenie pożyczki wyniesie 400 000 PLN, kwota wnioskowanej pożyczki 200 000 PLN (wskaźnik LTV wyrażający stosunek kwoty pożyczki do wartości nieruchomości wyniesie 50%), a wnioskowany okres spłaty 15 lat – wówczas oprocentowanie takiej pożyczki wyniesie 9,59% w skali roku (na co składa się podstawa rynkowa WIBOR 3M na dzień 30 listopada 2009r. 4,19% oraz marża banku 5,40%).

Piotr Cirin, ekspert PKO BP