Choć zasady udzielania kredytów studenckich są w każdym banku takie same, to zdolność kredytowa poręczycieli jest liczona inaczej.
Banki, które udzielają kredytów studenckich – PKO BP, Pekao, Gospodarczy Bank Wielkopolski (GBW), Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) i Mazowiecki Bank Regionalny – wyliczają zdolność kredytową poręczyli jak w przypadku kredytów gotówkowych czy hipotecznych.
Sprawdziliśmy, jaki powinien być minimalny dochód netto osoby, która chce poręczyć kredyt studentowi (przyjęliśmy założenie, że chodzi o osobę samotną, bez zobowiązań kredytowych). W PKO BP tę kwotę wyznaczono na prawie 1300 zł. Tymczasem w Pekao i GBW ten minimalny dochód netto został ustalony na poziomie 1500 zł.
Anna Papka z Pekao podkreśla jednak, że to tylko wyliczenie przykładowe, bo decyzja w każdym przypadku może być inna ze względu na dodatkowe czynniki, np. profil kredytobiorcy
– Przy ocenie profilu klienta korzystamy z naszych wewnętrznych statystyk, dotyczących przeważnie demografii, oraz danych z BIK – mówi Anna Papka.
GBW ma dodatkowe wymagania, dotyczące zatrudnienia poręczyciela.
– Poręczyciel powinien być zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony – tłumaczy Eliza Sołtysiak z departamentu produktów bankowych GBW.
Takie stanowisko banku dziwi ekspertów.
– Skoro poręczycielem może być tylko osoba mająca umowę o pracę na czas nieokreślony, bardzo zawęża się liczba potencjalnych klientów. Nawet osoba, która ma umowę o dzieło, powinna mieć możliwość otrzymania lub poręczenia kredytu – tłumaczy Marcin Krasoń, analityk Open Finance.
Takich wymagań nie ma jednak w Pekao czy PKO BP. Nie bez znaczenia jest również wykonywany zawód poręczyciela.
– Bank patrzy na instytucję, w jakiej pracuje dana osoba, oraz na jej profesję. Może się bowiem okazać, że kalkulator banku dopuszcza taką osobę, ale inne czynniki ją dyskwalifikują, np. zła sytuacja finansowa firmy. Znaczenie ma również miasto, w którym się pracuje – mówi Marcin Krasoń.
Dodaje, że obecnie do niepewnych zaliczane są branże finansowa i medialna.
W trudnej sytuacji są również osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Najpewniejsza jest natomiast budżetówka.
Szukając poręczycieli, studenci muszą również zwrócić uwagę na ich wiek.
– Maksymalny wiek poręczyciela to 65 lat, a minimalny 23 lata na dzień złożenia wniosku. W przypadku osób poniżej 25 roku życia minimalny staż pracy u ostatniego pracodawcy nie może być krótszy niż sześć miesięcy – podaje Ewa Gromadzka z BPS.
Każdy bank cechuje więc inne podejście do klienta i ryzyka. Warto je poznać przed wyborem poręczyciela. Nie należy się także poddawać w razie odrzucenia wniosku przez jeden bank. Do końca lutego student, którego wniosek nie został zaakceptowany, może złożyć prośbę o pożyczkę w innym banku.