Ostatnie niezależne banki inwestycyjne na Wall Street poddały się po naporem wydarzeń, które już doprowadziły do upadku Lehman Brothers i pospiesznej sprzedaży Merrill Lynch dla Bank of America. Federalna Rezerwa wydała zgodę na zmianę profilu działalności Goldmana i Morgana. To Fed sprawuje nadzór nad bankami, podczas gdy domy maklerski i banki inwestycyjne podlegają w USA kontroli Komisji Giełd i Papierów Wartościowych (SEC).

Szacuje się, ze Morgan Stanley, drugi największy bank inwestycyjny na świecie aż końca minionego tygodnia, posiada depozyty na kwotę 36 mld dol. Pod koniec kwietnia miał on około 3 miliony rachunków dla klientów detalicznych.

Goldman Sachs, który był dotąd największym I najbardziej rentownym bankiem inwestycyjnym, zostanie czwartym pod względem wielkości regularnym bankiem w USA. W dwóch filiach firmy klienci złożyli ponad 20 mld depozytów, a ponadto Goldman tworzy nowy GS Bank USA, który będzie miał ponad 150 mld dol. aktywów, co stawia go w pierwszej dziesiątce banków amerykańskich.

T.B., Bloomberg