Korzystanie z outsourcingu umożliwia przedsiębiorcy obniżenie kosztów. Skoro zleca wykonanie niektórych czynności i zadań innej zewnętrznej firmie, to oszczędza na wydatkach związanych z utworzeniem nowych miejsc pracy w swoim przedsiębiorstwie.

W ramach outsourcingu wykonywane są czynności i zadania, które nie wiążą się z głównym profilem działalności przedsiębiorcy, który chce skorzystać z takiego zlecenia.

Analiza potrzeb

Zanim przedsiębiorca podejmie decyzję o tym, czy wprowadzi outsourcing w firmie, powinien dokonać analizy potrzeb oraz wskazać czynności i zadania, które może powierzyć firmom świadczącym tego rodzaju usługi. Natomiast po wdrożeniu outsourcingu musi przez cały czas prowadzić monitoring efektywności świadczonych usług, a w razie potrzeby dokonywać modyfikacji ich funkcjonowania.

Wdrożenie outsourcingu opłaca się mu tylko wówczas, gdy dostęp do potrzebnych w jego firmie specjalistów z konkretnych dziedzin przyczyni się do przyjmowania przez przedsiębiorcę dodatkowych zleceń, większej elastyczności jego firmy, a także spowoduje niskie koszty zarządzania kontraktem i optymalizację kosztów obsługi.

Przedsiębiorca powinien jednak zdawać sobie sprawę z pewnych niebezpieczeństw wynikających z wdrożenia u siebie outsourcingu. Na przykład może się uzależnić od obcej firmy, ponieść straty spowodowane niesolidnymi działaniami kooperantów czy też utracić zdolność zachowania wysokiej jakości dotychczasowej produkcji przy dużym udziale obcych komponentów.

Natomiast wśród do tej pory zatrudnianych pracowników w firmie macierzystej po skorzystaniu przez pracodawcę z outsourcingu mogą powstać obawy co do dalszej pracy i tego, czy wykonywane przez nich zadania nie zostaną przejęte przez firmę z zewnątrz.