W Polsce nie wolno reklamować m.in. alkoholu (z wyjątkiem piwa), papierosów (oprócz miejsc dystrybucji) oraz leków na receptę. Reklamę obowiązują takie same zasady we wszystkich mediach (w prasie, internecie, radiu czy telewizji). Ponadto nie może ona naruszać dobrych obyczajów, wprowadzać w błąd konsumentów i bezpodstawnie podważać zaufania do konkurujących z przedsiębiorcą przedstawicieli branży.

Ważna forma i treść

Reklamą jest każda wypowiedź skierowana do potencjalnych konsumentów odnosząca się do towarów, usług, a także przedsiębiorcy oferującego towary lub usługę, mająca na celu zachęcenie i skłonienie adresatów do nabywania towarów lub korzystania z usług. Zachęta może być wyrażona bezpośrednio, np. przez użycie określeń odpowiadających konkretnym czynnościom, w wyniku których nastąpi zbyt towarów lub usług, albo pośrednio – przez stworzenie sugestywnego obrazu towarów i usług, a także samego przedsiębiorcy, w stopniu nasuwającym adresatom nieodpartą chęć nabycia towarów i usług (wyrok Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2006 r., sygn. akt V CSK 83/05).

Prawo konsumenckie zawiera ograniczenia co do formy i treści, w jakich może być przedstawiana reklama. Nie może ona wprowadzać w błąd i przedstawiać towarów w sposób niezgodny ze stanem rzeczywistym (np. przypisywać mu właściwości, których nie posiada). Nie może też również naruszać dobrych obyczajów i godności człowieka poprzez odnoszenie się do religii, treści rasistowskich czy utartych stereotypów. Nie może być też uciążliwa dla odbiorców.

W praktyce reklama przybiera różną postać. Zdarza się, że zawiera ona rzetelną informację o cechach produktu, częściej jednak wychwala produkt bez podstawy merytorycznej. Walcząc o klientów przedsiębiorcy nie powinni zapominać o najważniejszej zasadzie prowadzenia reklamy, która została określona zarówno w ustawie Prawo prasowe, jak i w ustawie o radiofonii i telewizji: wszystkie ogłoszenia i reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak reklamować firmę i jej produkty w telewizji, prasie, internecie.