Europejskie Nadzieje Innowacji to oferta adresowana do młodych przedsiębiorców, którzy chcą się wybić na rynku europejskim. Najlepsi dostaną po 3 tys. i 1,5 tys. euro nagrody.
Rusza ósma edycja Konkursu Europejskie Nadzieje Innowacji organizowana we Francji w ramach targów Innovact. Od dziś do 22 stycznia 2010 r. studenci, naukowcy i młodzi przedsiębiorcy z całej Europy mogą nadsyłać do Izby Handlowej w Reims swoje projekty na nowatorski biznes.

Ocena wniosku

Na konkurs można nadsyłać wszystkie projekty założenia firmy, bez względu na ich stopień zaawansowania oraz tematykę. Będą one oceniane m.in za kreatywność, oryginalność, profesjonalizm oraz praktyczność.
Wyłonieni laureaci zostaną zaproszeni do udziału w targach Innovact, które odbędą się we Francji 2 i 3 marca 2010 r.
Podczas imprezy najlepsi otrzymają wsparcie pieniężne. Za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie przewidziano 3 tys. euro nagrody oraz po 1,5 tys. euro za drugie i trzecie miejsce.
Oprócz gotówki konkurs Europejskie Nadzieje Innowacji daje również wszystkim laureatom szansę na przebicie się z pomysłem na biznes na rynku europejskim. Sam fakt przedstawienia projektu przed komisją oceniającą złożoną z ekspertów świata biznesu, naukowców i dziennikarzy może dać przyszłemu przedsiębiorcy znaczący rozgłos i zainteresowanie ewentualnych kooperantów. Targi Innovact odwiedza corocznie ponad 4 tys. wystawców z całej Europy, w tym wiele innowacyjnych firm.

Środowisko i ekologia

Konkurs Europejskie Nadzieje Innowacji z roku na rok jest coraz popularniejszy i przyciąga coraz więcej kandydatów. Prezentowane projekty odzwierciedlają często główne trendy w ekonomii, takie jak inżynieria środowiska czy ekologia. Najwięcej wniosków zgłaszają studenci i absolwenci elektroniki oraz handlu. Ponad połowa laureatów poprzednich edycji założyła już własne firmy. Nierzadko przedsiębiostwa te funkcjonują w skali międzynarodowej. Projekty pozostałych wyróżnionych uczestników są opatentowane.
Zgłoszenie na konkurs
Formularz zgłoszeniowy w języku angielskim jest dostępny na stronie:
http: //www. innovact.com/European-Hopefuls-for-Innovation
Kandydatury należy zgłaszać, drogą e-mailową, najpóźniej do 22 stycznia 2010 r., na adres:
dahvia.ouadia@verbatim-communication.fr