Dodał, że na projekty stymulujące rozwój gospodarczy może być wydane prawie 40 mld euro z przyznanych Polsce 67 mld euro. Zaznaczył, że zgodnie z umową z Komisją Europejską Polska zobowiązana jest wydać taką kwotę na realizację projektów związanych z priorytetami Strategii Lizbońskiej. Celem tych projektów powinno być stymulowanie rozwoju gospodarczego oraz tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy.

Pawłowski zauważył, że "pieniądze na nowatorskie działania są we wszystkich programach operacyjnych przeznaczonych na infrastrukturę środowiskową i transportową oraz w programie Kapitał Ludzki".

Dodał, że najważniejszym programem, z którego mogą korzystać przedsiębiorcy i instytucje wspierające biznes, jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka dysponujący kwotą ponad 40 mld zł. Poinformował, że w tym programie zostało podpisanych już prawie dwa tysiące umów na kwotę ponad 14 mld zł. Skorzystało z niego prawie 1500 małych i średnich przedsiębiorstw oraz ponad 260 jednostek naukowych i uczelni.

"To wszystko my zapewniamy i oczekujemy efektów"

Teresa Kamińska, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na terenie której działa Gdański Park Naukowo-Technologiczny, zapewniła PAP, że obie instytucje są "świetnym partnerem dla firm lub osób, które mają innowacyjny pomysł, ale nie mają możliwości jego sfinansowania, nie mają siedziby i odpowiedniej infrastruktury". "To wszystko my zapewniamy i oczekujemy efektów" - dodała.

Zaznaczyła, że ma świadomość, iż nie każda inwestycja w działalność badawczo-rozwojową i w innowację natychmiast się zwraca. W jej opinii tylko ok. 10 proc. projektów w innowacyjność kończy się sukcesem i tak jest na całym świecie. "Ale i tak warto w to inwestować" - podkreśliła.

"Szczyt Innowacyjności" poprzedził rozpoczynającą się w środę w Gdańsku międzynarodową konferencję "Globe Forum". Temat innowacyjności w gospodarce będzie jednym z tematów dwudniowego spotkania prawie tysiąca przedstawicieli europejskich środowisk społeczno-gospodarczych oraz polityków.