Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa planujące inwestycje, dzięki którym zostaną wdrożone technologie służące do produkcji nowych lub znacznie ulepszonych towarów czy usług, mogą ubiegać się o tzw. kredyt technologiczny (można go określić szczególnego rodzaju dotacją unijną). Jest on udzielany, jeśli inwestycja dotyczy nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż pięć lat, a w jej wyniku dojdzie do wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Kredyt technologiczny jest udzielany przedsiębiorcy przez bank kredytujący na warunkach rynkowych, tj. takich, na jakich bank kredytujący udziela kredytów inwestycyjnych. Następnie zostaje częściowo spłacany ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej. Państwowe dofinansowanie polega na spłacie do 75 proc. wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej.

Wniosek do banku

Wnioski o kredyt technologiczny można składać w placówkach jednego z 12 banków kredytujących, które podpisały umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) i mają prawo udzielać tego rodzaju kredytów. Możliwość uzyskania szczególnego rodzaju wsparcia nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku posiadania zdolności kredytowej na potrzeby kredytu technologicznego, tak jak w przypadku starania się o inne kredyty inwestycyjne. Przepisy ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej zastrzegają jednak, że warunki udzielania kredytu technologicznego, w szczególności prowizje i opłaty, nie mogą być mniej korzystne niż warunki proponowane przy udzielaniu innych kredytów inwestycyjnych.

Procedura udzielania wsparcia na wdrożenie nowych technologii nie przewiduje konkretnego terminu, do którego można składać wnioski w 2009 roku. Nabór przeprowadzany jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w danym roku (w 2009 roku jest to 200 mln zł). Zgodnie z regulaminem przeprowadzania konkursu wstrzymanie naboru wniosków jest ogłaszane przez BGK dopiero po osiągnięciu poziomu 90 proc. danej alokacji.