Z rozmów DGP z bankami wynika, że większość zamierza wdrożyć opracowany przez Związek Banków Polskich zbiór dobrych praktyk przy sprzedaży produktów bancassurance. Jednak wczoraj na pytanie, czy odpowiednie regulacje zostały już wprowadzone, dostaliśmy niewiele jasnych odpowiedzi.

Największe instytucje finansowe, czyli PKO BP i Pekao oraz BZ WBK, po prostu nie odpowiedziały na nasze pytania. Bardziej rozmowni byli przedstawiciele banków, które praktyki zapisane w rekomendacji stosowały wcześniej.

– Większość rekomendowanych praktyk od dłuższego czasu stosowana jest przez Citi Handlowy, pozostałe już wprowadziliśmy – deklaruje Dorota Szostek z biura prasowego Citibanku Handlowego.

Zalecenia ZBP spełnia także GE Money Bank.

– Dokumentacja spełnia standardy rekomendacji, zawiera wszystkie wymagane elementy. Procesy sprzedaży dostosowaliśmy do wymogów rekomendacji. Umożliwiamy klientom rezygnację z ubezpieczenia w dowolnym czasie, zwracamy koszty za niewykorzystany okres ochrony bez żadnych opłat manipulacyjnych. Ponadto monitorujemy reklamacje klientów i badamy przyczyny odmów świadczeń – wymienia Aleksandra Kwiatkowska, rzecznik banku.

Potwierdzającą odpowiedź otrzymaliśmy także od Santander Banku i MultiBanku, a mBank stwierdził, że w naszym głębokim przekonaniu spełniamy wymagania postawione przez ZBP. Większość zaleceń wprowadził także ING Bank. Kredyt Bank część zaleceń wprowadził już teraz, a resztę zamierza implementować na początku przyszłego roku.

To, czy banki wprowadzą zalecenia Związku Banków Polskich oraz jak będą je realizowały w praktyce, ma spore znaczenie dla całego sektora. W przypadku gdyby obecna zła sytuacja klientów nie uległa zmianie, do gry wkroczy Komisja Nadzoru Finansowego. Zdecyduje o tym analiza skarg trafiających do arbitra bankowego. Jeśli okaże się, że klienci nadal skarżą się na praktyki banków przy sprzedaży polis ubezpieczeniowych dodawanych do produktów bankowych, KNF zamierza wprowadzić tzw. twarde regulacje. Propozycje takich uregulowań pojawiły się w lipcu tego roku. Nadzór chciałby oprócz zasad przewidzianych przez rekomendację wprowadzić też obowiązek uzyskiwania każdorazowo zgody na objęcie ubezpieczeniem (nawet jeśli byłoby ono dodawane gratis, np. do karty czy konta) czy prawo do indywidualnej kontynuacji umowy, po jej wypowiedzeniu przez bank.

Komisję będzie też wspierał rzecznik ubezpieczonych.

– Jeśli liczba skarg na ubezpieczenia powiązane z produktami bankowymi nie zacznie spadać, rozważymy złożenie wniosku do ministra finansów o wprowadzenie przepisów powszechnie obowiązujących, które pomogą wyeliminować nieprawidłowości godzące w interesy konsumentów – mówi Aleksander Daszewski, rzecznik ubezpieczonych.

Po I półroczu takich skarg było 154, czyli 3,7 proc. ogółu. Jeszcze na koniec ubiegłego roku stanowiły one 2,9 proc. skarg (218 przypadków), a w 2007 roku było ich mniej niż po pierwszych sześciu miesiącach tego roku – 144 (2,1 proc. udziału).