Program ma służyć wyrównywaniu szans rozwojowych w pięciu najbiedniejszych regionach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

Dotychczas zawarto w Podlaskiem wszystkie tzw. preumowy w ramach tego programu. Wartość wszystkich przygotowywanych projektów, które mają być zrealizowane w Podlaskiem, to ok. 450 mln euro, wartość dofinansowania to 386,8 mln euro.

Bieńkowska poinformowała, że w pierwszej kolejności będą zawierane umowy z uczelniami, a pierwszym samorządem będzie najprawdopodobniej gmina Zambrów.

Program Rozwój Polski Wschodniej, który ma być realizowany w latach 2007-2013, to ok. 2,2 mld euro podzielone pomiędzy 5 województw.

Bieńkowska poinformowała, że zakończyły się prace nad strategią rozwoju Polski Wschodniej

Główny cel programu to wyrównywanie zapóźnień w regionach i stymulowanie ich rozwoju. Pieniądze mają być przeznaczane m.in. na modernizacje dróg wojewódzkich, rozbudowę wyższych uczelni, transportu miejskiego, tworzenie parków technologicznych, laboratoriów.

Bieńkowska poinformowała, że zakończyły się prace nad strategią rozwoju Polski Wschodniej. Dokument określa główne dziedziny i kierunki rozwoju, na które powinny być w najbliższych latach (do 2020 roku) wydawane pieniądze. Pytana o szczegóły tej strategii, minister wymieniła jedynie, że taką dziedziną mają być drogi, których budowa ma przyciągać inwestorów. Trwają jeszcze prace nad strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.

Bieńkowska poinformowała również, że dobiegają końca ustalenia z Komisją Europejską o uruchomieniu nowych programów współpracy transgranicznej: Polska-Litwa-Obwód Kaliningradzki oraz Polska- Białoruś-Ukraina, z których będą mogły korzystać podmioty z województwa podlaskiego z partnerami z tych krajów. Chodzi np. o przedsięwzięcia w ratownictwie, szkolenia, współpracę kulturalną, komunikację, turystykę. Nie podała, jakie kwoty będą dostępne w ramach tych programów.