Jak podał prezes Urzędu Józef Oleński, sprzedaż detaliczna we wrześniu 2009 roku wzrosła o 2,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku, po wzroście o 5,2 proc. w sierpniu br., a miesiąc do miesiąca spadła o 0,7 proc. Realnie jednak wzrosła we wrześniu 2009 r. o 0,7 proc. licząc rok do roku, po wzroście o 3,1 proc. w ujęciu rocznym w sierpniu.

Według danych GUS, sprzedaż detaliczna samochodów i motocykli spadła we wrześniu o 2,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2008 r. Sprzedaż paliw (zarówno ciekłych, jak i gazowych) spadła o 6,2 proc. Wzrosła za to sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - o 7,9 proc., a pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach wzrosła o 17,5 proc.

Polacy kupują również więcej leków i kosmetyków - ich sprzedaż we wrześniu w ujęciu rocznym wzrosła o 19 proc.; o 4,1 proc. wzrosła sprzedaż odzieży i obuwia, a o 1,2 proc. prasy i książek. Kupujemy za to mniej mebli, sprzętu RTV i AGD. W tym segmencie spadek wyniósł 7,4 proc.

W trzecim kwartale br. odnotowano poprawę nastrojów konsumenckich Polaków

GUS podał, że w trzecim kwartale br. odnotowano poprawę nastrojów konsumenckich Polaków, która świadczy pośrednio o poprawie niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych, którą obserwowano od czwartego kwartału 2008 r.

Koniunktura konsumencka w trzecim kwartale 2009 r. poprawiła się; wzrósł zarówno Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (o 4,0 pkt proc. w porównaniu z II kw.) oraz Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (o 5,3 pkt proc. w stosunku do II kw.).

Zdaniem ekspertów GUS wyniki wskazują na odwrócenie niekorzystnych trendów w konsumpcji gospodarstw domowych. "Osiągnięty poziom i tendencje zmian wartości wskaźników ufności konsumenckiej w ostatnich dwóch kwartałach, a zwłaszcza w III kwartale 2009 r. wskazują, że wystąpiło oczekiwane odwrócenie się niekorzystnych tendencji w dynamice konsumpcji gospodarstw domowych spowodowane znacznym spowolnieniem rozwoju gospodarczego" - napisano w raporcie GUS.

"Od stycznia do września br. dynamika gospodarki była niska"

Prezes GUS Józef Oleński poinformował na piątkowej konferencji prasowej, że od stycznia do września br. dynamika gospodarki była niska, jednak w trzecim kwartale w niektórych sektorach gospodarki była ona bardziej korzystna niż w poprzednich kwartałach. Chodzi m.in. o sektor budowlano-montażowy.

Oleński podał, że po trzech kwartałach br. produkcja sprzedana przemysłu spadła o 6 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, a sprzedaż usług w transporcie o 4,5 proc. Odnotowano natomiast wzrost produkcji budowlano-montażowej o 4,7 proc. "Znaczący w tym udział mają inwestycje infrastrukturalne, wspierane środkami Unii Europejskiej" - wyjaśnił prezes GUS.

Od stycznia do września br. ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 3,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. "Wysoki wzrost cen odnotowaliśmy w zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Co oznacza, ze wzrosły ceny u tych dostawców, którzy zajmują lokalną, a czasami ponadlokalną pozycję monopolistyczną" - podkreślił Oleński. Dodał, że na rynku rolnym obserwuje się dużo niższe niż przed rokiem ceny zbóż oraz mleka.