"Prace były bardzo trudne. Szukaliśmy polityki, która wpłynęłaby na stabilne inwestycje na rynku telekomunikacyjnym. To porozumienie zapewnia wzrost inwestycji" - powiedziała prezes UKE Anna Streżyńska dziennikarzom po podpisaniu umowy.

Prezes UKE dodała, że porozumienie daje realną perspektywę, że do budżetu państwa w ciągu trzech lat wpłynie dodatkowy miliard złotych.

UKE rozpoczął postępowanie w sprawie podziału TPSA pod koniec 2008 r.

UKE rozpoczął postępowanie w sprawie podziału TPSA pod koniec 2008 r. Spółka, jako alternatywę dla takiego działania, zaproponowała wprowadzenie tzw. "Karty Równoważności". Jest to spis dobrowolnych działań, jakie spółka ma podjąć żeby zlikwidować dyskryminację operatorów alternatywnych w dostępie do infrastruktury. W sierpniu UKE nieformalnie zawiesiło postępowanie. Zdecydowano, że postanowienia Karty mają być wprowadzane na zasadzie dwustronnych umów między TPSA a operatorami alternatywnymi.

"To przełom w naszych relacjach i porozumienie sektora publicznego i prywatnego przeprowadzone z zyskiem dla wszystkich" - powiedział prezes TPSA Maciej Witucki. Wcześniej Witucki deklarował, że spółka może w okresie do 3 lat zainwestować w infrastrukturę 3 mld zł pod warunkiem gwarancji stabilizacji stawek hurtowych WLR, BSA oraz LLU na 3 lata.

"Oferta internetu o szybkości 6 Mb/s powinna być standardem"

Witucki powiedział, że oferta internetu o szybkości 6 Mb/s powinna być standardem i inwestycje TPSA, w tym wspólne z operatorami alternatywnymi powinny do to umożliwić.

"France Telecom w pełni popiera zawarte porozumienie. Polska jest bardzo ważna dla grupy i chcemy zwiększać nasze inwestycje tutaj, to porozumienie daje nam taką możliwość" - powiedział członek rady nadzorczej TPSA Olivier Barberot.

Telekomunikacja Polska (TPSA) miała 702,00 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2009 roku wobec 1379,00 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 8497,00 mln zł wobec 9047,00 mln zł rok wcześniej.