– Najpóźniej do 1 listopada banki powinny zadeklarować, że będą stosowały zasady dobrych praktyk w zakresie sprzedaży ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi – przypomina Norbert Jeziolowicz, dyrektor w Związku Banków Polskich, który we współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń opracował rekomendację w tym zakresie.

Dzięki temu może zniknąć jeden z częstszych powodów skarg do rzecznika ubezpieczonych związanych z bancassurance, czyli wystawianie polis osobom, które ze względu na wiek nie powinny być w ogóle objęte ubezpieczeniem. Chodzi np. o polisy na życie dodawane do zaciąganego kredytu. Często po śmierci klienta okazywało się, że wypłata się nie należy, bo klient już w momencie zawierania umowy był w wieku, którego ochrona nie obowiązuje. Zgodnie z nowymi zaleceniami ZBP i PIU odpowiedzialność za taką sytuację będzie ponosił bank. To on będzie musiał sprawdzić, czy klientowi można wystawić polisę.

Łatwiej też będzie odzyskać składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rezygnacji z umowy czy wcześniejszej spłaty kredytu. Obecnie nie jest jasne, czy za zwrot pieniędzy w takiej sytuacji odpowiada bank czy ubezpieczyciel. Według zbioru dobrych praktyk za zwrot składek odpowiadał będzie bank.

Więcej informacji: Banki będą odpowiadać za źle zawarte umowy ubezpieczenia

Banki będą odpowiadać za źle zawarte umowy ubezpieczenia