Raport w tej sprawie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazał Komisji Europejskiej

W Polsce działa 14 specjalnych stref ekonomicznych

Są to obszary przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Dla przedsiębiorców oznacza to zwolnienie z podatku dochodowego, a dla dużych spółek, które uzyskały zezwolenie na działalność w sse przed 1 stycznia 2001 roku, także ulgi w podatku od nieruchomości.

Podczas negocjacji, przed przystąpieniem do Unii Europejskiej, Polska została zobowiązana do przekazywania Komisji Europejskiej półrocznych sprawozdań z pomocy udzielonej spółkom z branży motoryzacyjnej, działających na terenie stref. Chodzi o przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie na działalność przed 1 stycznia 2001 roku. Są to: Fiat-GM Powertrain, General Motors Manufacturig Poland, Isuzu Motors Polska oraz Volkswagen Motor Polska, które łącznie zatrudniają ponad 6,2 tys. osób.

Całkowita wielkość pomocy dla każdej z tych spółek, w związku z realizacją inwestycji w sektorze motoryzacyjnym, nie może przekroczyć 30 proc. poniesionych przez nie, do 31 grudnia 2006 roku, kosztów na inwestycyje, np. na zakup linii produkcyjnej, maszyn czy budowę hal. Jak wynika z najnowszego, ósmego już raportu Urzędu przekazanego do KE, spółki nie przekroczyły dopuszczalnej wartości pomocy, dlatego nadal mogą korzystać ze wsparcia.